Główny » 
Cennik » 
Wysyłanie SMS do Fidżi

Wysyłanie SMS do Fidżi

Operator Cena
1.000 SMS 10.000 SMS 100.000 SMS
DigiCell 0.201zł €0.0468 0.191zł €0.0445 0.181zł €0.0421
Vodafone 0.201zł €0.0468 0.191zł €0.0445 0.181zł €0.0421
Other Networks 0.201zł €0.0468 0.191zł €0.0445 0.181zł €0.0421Uwaga! Wysyłka jest możliwa wyjątkowo przy najawnej bazie klientów. Nie zajmujemy się wysyłką SMS-spamu i nie zapewniamy baz!

PPU “Lidy i Prodaży” (Białoruś). NKP 490982105.
Zespół sprzedaży jest czynny: PON-NIEDZ 09:30–18:00. Siedziba: Białoruś, 220123, Mińsk, ul. Wiara Horuzhey, 29-601.