Główny » 
Cennik » 
Wysyłanie SMS do Włoch

Wysyłanie SMS do Włoch

Operator Cena
1.000 SMS 10.000 SMS 100.000 SMS
Hi3G 0.227zł €0.0527 0.216zł €0.0501 0.204zł €0.0474
Lycamobile Srl 0.227zł €0.0527 0.216zł €0.0501 0.204zł €0.0474
Noverca Italia Srl 0.227zł €0.0527 0.216zł €0.0501 0.204zł €0.0474
TIM 0.227zł €0.0527 0.216zł €0.0501 0.204zł €0.0474
Vodafone 0.227zł €0.0527 0.216zł €0.0501 0.204zł €0.0474
WIND 0.227zł €0.0527 0.216zł €0.0501 0.204zł €0.0474
Other Networks 0.227zł €0.0527 0.216zł €0.0501 0.204zł €0.0474Uwaga! Wysyłka jest możliwa wyjątkowo przy najawnej bazie klientów. Nie zajmujemy się wysyłką SMS-spamu i nie zapewniamy baz!

PPU “Lidy i Prodaży” (Białoruś). NKP 490982105.
Zespół sprzedaży jest czynny: PON-NIEDZ 09:30–18:00. Siedziba: Białoruś, 220123, Mińsk, ul. Wiara Horuzhey, 29-601.