Główny » 
Cennik » 
Wysyłanie SMS do Seszelów 

Wysyłanie SMS do Seszelów 

Operator Cena
1.000 SMS 10.000 SMS 100.000 SMS
Airtel 0.054zł €0.0125 0.051zł €0.0119 0.048zł €0.0113
C&W 0.054zł €0.0125 0.051zł €0.0119 0.048zł €0.0113
Smartcom 0.054zł €0.0125 0.051zł €0.0119 0.048zł €0.0113
Other Networks 0.054zł €0.0125 0.051zł €0.0119 0.048zł €0.0113Uwaga! Wysyłka jest możliwa wyjątkowo przy najawnej bazie klientów. Nie zajmujemy się wysyłką SMS-spamu i nie zapewniamy baz!

PPU “Lidy i Prodaży” (Białoruś). NKP 490982105.
Zespół sprzedaży jest czynny: PON-NIEDZ 09:30–18:00. Siedziba: Białoruś, 220123, Mińsk, ul. Wiara Horuzhey, 29-601.