Główny » 
Cennik » 
Wysyłanie SMS do Słowenii

Wysyłanie SMS do Słowenii

Operator Cena
1.000 SMS 10.000 SMS 100.000 SMS
Mobitel 0.122zł €0.0283 0.116zł €0.0269 0.11zł €0.0255
SI.Mobil 0.122zł €0.0283 0.116zł €0.0269 0.11zł €0.0255
Telemach/TusMobil/VEGA 0.122zł €0.0283 0.116zł €0.0269 0.11zł €0.0255
Other Networks 0.122zł €0.0283 0.116zł €0.0269 0.11zł €0.0255Uwaga! Wysyłka jest możliwa wyjątkowo przy najawnej bazie klientów. Nie zajmujemy się wysyłką SMS-spamu i nie zapewniamy baz!

PPU “Lidy i Prodaży” (Białoruś). NKP 490982105.
Zespół sprzedaży jest czynny: PON-NIEDZ 09:30–18:00. Siedziba: Białoruś, 220123, Mińsk, ul. Wiara Horuzhey, 29-601.