Główny » 
Cennik » 
Wysyłanie SMS do Salwadoru

Wysyłanie SMS do Salwadoru

Operator Cena
1.000 SMS 10.000 SMS 100.000 SMS
CLARO/CTE 0.209zł €0.0486 0.199zł €0.0462 0.188zł €0.0437
Digicel 0.209zł €0.0486 0.199zł €0.0462 0.188zł €0.0437
Telefonica 0.209zł €0.0486 0.199zł €0.0462 0.188zł €0.0437
Telemovil 0.209zł €0.0486 0.199zł €0.0462 0.188zł €0.0437
Other Networks 0.209zł €0.0486 0.199zł €0.0462 0.188zł €0.0437Uwaga! Wysyłka jest możliwa wyjątkowo przy najawnej bazie klientów. Nie zajmujemy się wysyłką SMS-spamu i nie zapewniamy baz!

PPU “Lidy i Prodaży” (Białoruś). NKP 490982105.
Zespół sprzedaży jest czynny: PON-NIEDZ 09:30–18:00. Siedziba: Białoruś, 220123, Mińsk, ul. Wiara Horuzhey, 29-601.