Główny » 
Cennik » 
Wysyłanie SMS do Togo

Wysyłanie SMS do Togo

Operator Cena
Start Optima Premium
Telecel/MOOV 0.275zł €0.064 0.248zł €0.0576 0.22zł €0.0512
Togo Telecom/TogoCELL 0.275zł €0.064 0.248zł €0.0576 0.22zł €0.0512
Other Networks 0.275zł €0.064 0.248zł €0.0576 0.22zł €0.0512Uwaga! Wysyłka jest możliwa wyjątkowo przy najawnej bazie klientów. Nie zajmujemy się wysyłką SMS-spamu i nie zapewniamy baz!

PPU “Lidy i Prodaży” (Białoruś). NKP 490982105.
Zespół sprzedaży jest czynny: PON-NIEDZ 09:30–18:00. Siedziba: Białoruś, 220123, Mińsk, ul. Wiara Horuzhey, 29-601.